Koorscholing

De kwaliteit van een koor neemt toe als individuele koorleden hun prestaties verbeteren.

Maar een koor kan zichzelf als geheel ook verbeteren.

Een goede interactie tussen koorledenenerzijds en tussen koorleden en de dirigent(e)anderzijds is uitermate belangrijk. Door te leren luisteren naar elkaar en te reageren op elkaar verhoogt een koor zijn niveau aanzienlijk.

Bij koorscholing komen de volgende onderwerpen aan bod.

Ademhaling

Intonatie

Klankkleur

Samenzang

Timing

 

Elk koor is uniek.

Een groot oratoriumkoor zal daarom een andere aanpak vergen dan een klein  a-capella koor. Een Close- Harmony groep vraagt om een andere benadering dan een Theaterkoor.

In samenwerking met de dirigent(e) en het bestuur van een koor stel ik een plan op om een koor op een hoger plan te brengen.

Dit alles gaat in goed overleg.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑